Temporalització de les 10 sessions del curs
Es preveu la temporalització d'activitats següents. Poden haver-hi canvis subjectes al compliment dels objectius previstos.

1a sessió: Introducció al PLE i al Portfoli electrònic

2a sessió: Registre i interacció inicial en els entorns, les aplicacions i les utilitats bàsiques en línia: google, twitter, vimeo, ivoox, etc. Coneixement i descàrrega d'alguns programes útils.

3a, 4a i 5a sessions: Obertura d'un wiki personal com a PLE i Portfoli del curs. Reconeixement i maneig de totes les utilitats que conté.

6a, 7a i 8a sessions: Aprenentatge del maneig d'algunes utilitats en què ens hem registrat. Recerca de les seues aplicacions didàctiques. La primera sessió serà no presencial: és la sessió de recerca.

9a sessió: Recerca en la web i (re-)elaboració pròpia de material de l'assignatura. No presencial.

10a sessió: Revisió de les característiques del Portfoli. Repàs de les vuit competències bàsiques. Disseny d'un pla de portfoli experimental per al proper curs en el nivell i la matèria que impartim

Observacions:

  • Dues sessions del curs seran no presencials.
  • L'assistent al curs està obligat a redactar un petit diari -que serà públic entre els assistents- al final de cada sessió o a casa, narrant, descrivint o valorant alguns d'aquests punts: activitats desplegades a la classe, descobriments personals, valoracions de les aplicacions apreses, activitats personals desplegades amb les utilitats apreses o utilitzades amb anterioritat, dificultats trobades i superades o no, etc.
  • L'assistent al curs haurà d'obrir i reflectir totes les activitats en un wiki nou obert a l'efecte. Els dos primers dies, aquest diari es redactarà en el document compartit de Google: cliqueu en Dades personals i diari de classe.