1a sessió"L'aprenentatge és un simple apèndix de nosaltres mateixos;

on siga que estiguem, està també el nostre aprenentatge."

William Shakespeare

El_docent_endollat.jpg
Per favor, accediu a aquesta pàgina enllaçada per a deixar el vostre nom i el correu electrònic personalEntornos personales de aprendizaje-Adell&Castañeda

Dinàmica de treball:

 1. Individualment (5') agafeu un full en blanc (de paper o digital). Penseu en les diverses formes amb les quals apreneu, si és possible, amb serveis i eines de la Xarxa. Podeu fer una categorització com la següent:
  • Llocs on cerqueu informació a Internet
  • Llocs on publiqueu o guardeu les vostres informacions o les informacions generades després d'una cerca
  • Llocs on compartiu públicament aquestes informacions o transformacions
 2. Feu grups de 3-4 persones i expliqueu-vos entre vosaltres (10') quines són les vostres fonts i els llocs on publiqueu i/o compartiu informació.
 3. Torneu al vostre paper inicial i refeu o actualitzeu el vostre PLE amb les idees que heu tret del treball grupal. Potser havíeu oblidat algun recurs, o potser voleu ampliar-los amb els que heu conegut pels companys.
 4. Si voleu, podeu donar forma més endavant al vostre PLE-PLN mitjançant alguna de les eines següents o d'altres que vosaltres vulgueu o us semblen més senzilles i/o adients:

Opcional: Pràctica amb les 10 idees sobre com usar "Social Media" en el Desenvolupament Professional Docent - Interessant

FONT de la dinàmica: http://sites.google.com/site/microtallerstac/entorn-personal-d-aprenentatge---ple-i-pln#TOC-Din-mica-de-treball:


-
PLE.pngEines2.0 - Alumnat del Màster, publicat a Master Gretel


20 Web Tools to Teach - 20 Eines Web per a Ensenyar


EL PORTFOLI ELECTRÒNIC


El portafolis ens ajuda a fer conscient i tangible
l'aprenentatge al llarg de la vida


Projecte d'e-portfoli per a l'anglés, presentat al blog English Portfolio at Batxillerat.


Una experiència d'e-portfoli amb Google Sites - Sílvia Rodríguez
Experiència_ePortfoli_amb_GoogleSites-Sílvia Rodríguez


E-portafoli a l’aula competencial

XIV Jornades de llengües estrangeres Lleida 30 d’abril de 2011
Núria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com'Portafolio digital: una innovación docente del sistema evaluativo de los aprendizajes universitarios' - Olatz López Fernández (UB)
Portafolio digital en la Universidad-Olatz López-Cliqueu ací per a veure la pàgina completa del tema a 'Microtallers TAC': ' El portfoli electrònic'

Exemples de portfolis d'alumnes

Elaborats en plantilles de Google Sites:


-http://sites.google.com/site/portfoliodemarcpique
-https://sites.google.com/site/pablomagister233969/ - Genèric
-http://sites.google.com/site/srodriguezeportfolio09/home - Introducció al portfoli
-https://sites.google.com/site/modeloportafolio2oesogac/ - Model de portfoli per a 2n ESO
-https://sites.google.com/site/eportafoliomodelo2010para4oeso/ - Model de portfoli per a 4t ESO

-Podem agafar el model excepcional de la Dra Helen Barrett: http://sites.helenbarrett.net/portfolio
-Un altre exemple: http://sites.google.com/site/portfolidocentsrd/
-I per acabar: https://sites.google.com/site/portfolioprofe

El portfoli de Departament Didàctic - Matèria


Tres exemples del que poden ser l'inici o una part d'un e-portafolis de departament o matèria ubicable a la part pública:
 1. -LA TECNOLOGIA I ELS OBJECTIUS DEL MIL·LENNI - https://latecnologiaielsodm.wikispaces.com
 2. -Portfoli 4 - Wiki portfoli de Valencià per a 4t ESO - http://portfoli4.wikispaces.com
 3. -Portfoli de Postgrau de la Universitat de València: Intra TIC (2009-10)

Més enllà del coneixement específic de les diverses eines de la web 2.0 per part dels professors, cal establir un mínims i unes estratègies comunes. Aquestes són:

Proposta d'estructura de continguts: Document - Pluja d'idees construida pels assistents als SummerTAC 2010.
A partir d'aquest document es pot elaborar un exemple d'estructura per al portfoli. ns ajudarà per a les dues darreres sessions.

- - - - - - - - -
Article descarregable en Pdf, molt interessant: 'Portafolio digital: una innovación docente del sistema evaluativo de los aprendizajes universitarios', d'Olatz López Fernández (Universitat de Barcelona). Es troba incrustat més amunt, però els documents d'SCRIBD són inaccessibles des del servidor de la Conselleria d'Educació en els centres educatius i els cefires, per això es presenta ací en el seu format original.

E-portfoli
"Entenem el portfoli com un sistema d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Consisteix en una selecció d'evidències / mostres (que formen un dossiers, una carpeta) que ha de recollir i aportar l'estudiant al llarg d'un període de temps determinat i que respon a un objectiu concret.Aquestes evidències (certificats acreditatius, fragments de pel lícules, entrevistes, activitats acadèmiques, apunts, treballs d'assignatures, entre d'altres) que reben el nom d'artefactes, permeten a l'alumne demostrar que està aprenent, al mateix temps que possibiliten al professor un seguiment del progrés d'aquest aprenentatge.Les evidències s'han d'acompanyar d'una justificació i una reflexió de l'estudiant, en que posi de manifest la relació entre l'evidència i l'aprenentatge. Aquestes contribucions l'ajuden a prendre consciència de què i com va aprenent, al mateix temps que li permeten regular el seu procés d'aprenentatge i d'estudi. Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portfolio un sistema d'avaluació coherent en el marc de l'avaluació continuada i formativa" (Coll et al., 2004).


Extret del document "Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la red" http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/barbera_bautista_espasa_guasch.pdf

Fases de l'elaboració d'un e-portafolis


 • Aquesta llista ens pot servir de base per a la construcció d'un portafolis en diferents àmbits. [Està pensat per a realitzar-lo en l'entorn de Google Sites, utilitzant els recursos d'ofimàtica en Google Docs i el blog a Blogger]

1.- Propòsit. Decidir sobre la finalitat del portafolis. Què està tractant de mostrar amb aquest portafolis? Hi ha resultats, objectius o estàndards que estan sent demostrats amb aquest portafolis? En aquest exemple, els passos 2-4 representen un procés interactiu, utilitzant un bloc per proporcionar informació sobre la formació d'estudiants sobre una base regular.
 • Professors i Estudiants: Identificar com s'organitzarà el portafolis. Serà al voltant dels resultats, objectius o estàndards que ha identificat en aquest primer pas?
 • Estudiants: Establir una pàgina inicial que servirà com a introducció al portafolis i al seu desenvolupament (vegeu el punt 6).
 • Estudiants: Crear una pàgina tipus anuncis, per usar-la com un diari reflexiu (bloc).. Crear una primera entrada per descriure el propòsit per al desenvolupament del portafolis.
 • Professors: Configurar plantilles per a treballar l'estudiant, si s'escau.

2.- Recollida / Classificació. Quins Artefactes s'inclouran al portafolis? Com es classifiquen?
 • Estudiants: crear un arxiu digital de treball. En línia, al núvol, aquests arxius es poden emmagatzemar en qualsevol lloc a Internet, sempre que cada document tingui una única direcció. Recomanem: GoogleDocs. (veure mapa a sota "Portfolios in the Cloud")
 • Estudiants: (Opcional) Utilitza una taula senzilla full de càlcul o GoogleDocs a la llista dels artefactes, i assignar (classificar) cada un dels resultats / objectiu / nivell que l'artefacte es demostrarà. Utilitzeu la taula per fer un seguiment dels artefactes que poden ser emmagatzemats en un dels molts llocs web 2.0 que es pot utilitzar per desar la feina. Vegeu, per exemple, el full de la Dra Barrett (artefactes al GoogleDocs full de càlcul).

Recomanació: Els estudiants: convertir tots els artefactes adjunts en formats compatibles-web (JPEG o PDF) perquè el lector potencial pugui llegir-lo. Emmagatzematge al núvol: Els arxius de vídeo es poden desar en un dels llocs per compartir vídeos, i utilitzar l'hipervincle o codi Inserit (embed) per incloure dins entrada del bloc. Altres llocs web gratuïts que permeten emmagatzemar documents: SlideShare , Scribd . La majoria d'aquests llocs web 2.0 utilitza una adreça de correu electrònic com a nom de connexió, així que serà fàcil de recordar.

3.- Reflexió. La reflexió és el cor i l'ànima d'un portafolis. La reflexió proporciona la raó de per què aquests artefactes representen l'assoliment d'un resultat concret, l'objectiu, competència o estàndard. Les entrades de bloc proporcionen una oportunitat per a la reflexió "en el temps" o "reflexió en acció".
 • Professors: Proporcionar als estudiants els recursos per recolzar les seves activitats de reflexió. Per a cada activitat d'aprenentatge o un artefacte, el que hauria de ser el focus dels estudiants reflexions. (Vegeu el Dr Barrett lloc de Google a la reflexió per a l'Aprenentatge )
 • Estudiants: Escriure una entrada de bloc (utilitzant el diari creat utilitzant GoogleSites tipus de pàgina Anuncis - Pas # 1) amb una reflexió sobre cada activitat d'aprenentatge o artefacte (quin és el context en què aquest artefacte va ser desenvolupat? Què va aprendre?) .
 • Estudiants: Emprar etiquetes com a sistema propi de classificació.
 • Estudiants: Afegir artefactes apropiats (a través d'hipervincles) o com un arxiu adjunt a l'entrada del diari.
Característiques de Privacitat: Els estudiants poden limitar qui pot llegir el lloc de Google a través de les Accions Més informació -> Compartir aquest lloc.

4.- Connexió / interacció i diàleg / Comentaris. Aquesta etapa constitueix una oportunitat per a la interacció i la retroalimentació sobre el treball publicat al portafolis. Aquí és on el potencial dels serveis i eines interactives de la Web 2.0 es fa evident.
 • Professors i companys: Retroalimentació com comentaris, per a proporcionar informació sobre el treball publicat al portfolis / entrada de bloc. Les directrius han de ser destinades a facilitar que la retroalimentació sigui més eficaç.
 • Proporcionar per part dels docents exemples per als diferents nivells de progrés i facilitar una matriu de valoració per a l'avaluació (rúbrica). Exemples i generador de rúbriques
 • Els estudiants han de tenir l'opció d'actualitzar el treball, basat en la retroalimentació i la categoria.
Repetiu els passos 3-4 per a cada activitat d'aprenentatge o artefacte.

5.- Sumativa - Reflexió / Selecció / Avaluació. Al final d'un curs (o programa), els estudiants que escriguin una reflexió mirant cap enrere en el curs (o programa) i proporcionin un meta-anàlisi de l'experiència d'aprenentatge tal com es representa en les reflexions emmagatzemats en el blog / entrades de diari.
 • Estudiants: Revisar el blog / diari per a aquesta categoria, i escriure una última "reflexió retrospectiva" sobre l'aprenentatge representat en els artefactes, la selecció d'un o dos exemples que millor representin els èxits. Aquesta autoavaluació ha de ser la primera part d'una pàgina creada a GoogleSites.
 • Estudiants: Preparar una pàgina GoogleSites per a cada resultat, objectiu o estàndard, i enllaçar a les millors "entrades al bloc", una reflexió per escrit en cada pàgina (per resultats / objectiu / nivell) que també ha de tenir l'artefacte connectat o vinculat.
 • Mestre: Proporcionar informació i / o avaluació de la selecció dels treballs i raó de ser, utilitzant una matriu de valoració (rúbrica).

6.- Presentació / Publicació. Decidir quina part del portafolis es farà pública.
 • Estudiant: crear un conjunt de pàgines que posen de relleu els millors components del portafolis, amb enllaços a entrades específiques en el bloc. Afegir les proves (a través de hipervincles a les entrades de bloc o artefactes) a la sub-pàgines associades.
 • Estudiants: Crear una pàgina d'introducció, que ha d'incloure un resum del portafolis. Serveix com una "carta al lector" i proporciona una explicació dels objectius generals del portafolis. Oferir enllaços a altres pàgines desenvolupades. Introducció, punt d'entrada inicial del portafolis.
 • Estudiants: Crear una pàgina amb les Metes d'Aprenentatge (reflexió en el temps futur).
 • Mestre: Quan s'usa per a l'avaluació sumativa, presentarà l'avaluació final del portafolis (avaluada mitjançant una matriu de valoració analítica quantitativa o una matriu de valoració holística).

Font: Dra Helen Barrett - http://sites.helenbarrett.net/portfolio/


Activitat de reflexió en grup:


Quina estructura general pot tenir el nostre portfoli d'assignatura en un nivell concret i per a un curs escolar?


LES 8 COMPETÈNCIES BÀSIQUES

-Cliqueu ací per a veure la pàgina del tema

Les abordarem en les darreres sessions del curs.