5a sessió

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÍNDEX de CONTINGUTS
A.-Revisió dels paràmetres d'administració del wiki | B.-Pràctiques amb la barra d'edició i incrustació de widgets | C.-Què es pot incrustar en una pàgina amb l'aplicació de WIDGET de la barra d'edició:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.-Revisió dels paràmetres d'administració del wiki

L'explicació podeu trobar-la en la pàgina de la sessió anterior.
Admin-Wiki-CAT.jpg


B.-Pràctiques amb la barra d'edició i incrustació de widgets

 • Crea una nova pàgina titulada "Pràctiques amb la barra d'edició"
 • Les activitats que es proposen tot seguit tenen tutorials en vídeo (cast.) que pots consultar clicant ACÍ.
 • En aquesta nova pàgina copia i apega aquest text que hi ha més avall per tal de:
  • Seleccionar-lo complet, augmentar la grandària de la lletra i canviar-ne el tipus
  • Modificar el color del text en algun paràgraf (no convé al títol)
  • Seleccionar els títols dels diferents apartats i assignar-los un tipus d'encapçalament (Heading 1, etc.). Si teniu dificultats en aquest pas, caldrà crear un o dos espais més dels que hi ha entre el títol i el text superior i l'inferior per a fer que la selecció Heading 1 només afecte a la línia triada.
  • Introduir una taula de continguts (clicar 'Widget' i després 'Taula de continguts'; es genera sola. Per veure la taula creada cal salvar / guardar primer els canvis de la pàgina).
  • Enllaçar amb pàgines internes i externes del wiki (selecciona el mot que enllaçarà i clica en la icona 'Link')
  • Incrustar una aplicació de vídeo des de YouTube o Vímeo o bé una presentació power point des d'Slideshare i centrar-la a la pàgina amb el codi <center>...</center>. Useu la icona 'Widget')
  • Crear una taula de dos columnes i una fila (icona 'Table')
  • Enganxar dues imatges que podeu trobar en el buscador d'imatges de Google o en Flickr, una a cada costat de la taula creada i redactar un peu de foto per cadascuna. La grandària es pot modificar.
   • Descarregar-se a l'ordinador aquest vídeo en FLV (E-Book) per a guardar-lo en la pàgina com a document ('File') de forma que el puguem veure directament com a vídeo (10 Mb, tardarà)

El text següent és el que podeu copiar i apegar en el full de 'Pràctiques de la barra d'edició' per a modificar-lo:

CEFIRE de València
1 de febrer a 3 de març de 2011

El portfoli electrònic per a desplegar les competències

PROGRAMACIÓ DEL CURS

Material

Cal portar un ordinador portàtil (o també netbook) amb wifi i un llapis electrònic (pen driver) amb textos, presentacions PPT i tota mena de documents multimèdia (imatges, vídeos curts i fitxers àudio o cançons en .mp3) relacionats amb la matèria que s'imparteix. Es poden necessitar auriculars amb micròfon.

Aula

L'aula ha de disposar de canó de projecció, altaveus, i preferiblement connexió wifi amb potència per a 25-30 portàtils, millor que ordinadors d'aula.

Objectius del curs de 30 hores
 • Habilitar l'ús de les NTIC (Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en l'àmbit lingüístic, humanístic i musical.
 • Impulsar una actitud positiva de l'alumnat i del professorat cap a les NTIC com a instruments útils en el procés d'ensenyament/aprenentatge en l'àmbit lingüístic, humanístic i musical.
 • Fomentar l'ús i l'aplicació de les NTIC en l'aula a partir de la creació d'un portfoli electrònic en la plataforma Wikispaces.
 • Contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l'alumnat, especialment la lingüística, la digital amb el tractament de la informació i la d'aprendre a aprendre.
 • Dissenyar activitats a partir de programes d'autor (aplicacions que permeten als usuaris crear els seus propis projectes multimèdia sabent poca o gens de programació).
 • Utilitzar recursos NTIC per afavorir l'aprenentatge mixt (presencial i no presencial).

Continguts
 • Didàctica i metodologia de les NTIC per a l'ensenyament de llengües i per a l'àmbit humanístic.
 • Experiències, estratègies i recursos didàctics de les NTIC per al treball d'aula.
 • L'aprenentatge reflexiu per mitjà del portfoli.
 • Competència comunicativa, tractament de la informació i competència per a aprendre a aprendre.
 • Programes d'autor i utilitats multimèdia bàsiques per a la plataforma wiki.
 • Recursos NTIC i aprenentatge mixt.

Dirigit a
 • Professorat de les àrees lingüístiques, humanístiques i musical que ja tinguen nocions de, o usen mínimament, les noves tecnologies i les aplicacions multimèdia a l'aula.

Condicions
 • Professorat en actiu

Observacions
 • Els assistents participaran en la creació i administració d´un wiki en la plataforma Wikispaces per a elaborar una proposta de portfoli digital referit a la seua matèria.
 • Els assistents hauran de redactar un breu diari de les sessions per descriure els aprenentatges i les dificultats trobades.


C.-Què es pot incrustar en una pàgina amb l'aplicació de WIDGET de la barra d'edició:


Imatge-Widgets.jpg

0.-Taula de continguts de manera automàtica

Vegeu el marge dret d'exemple

1.-Crear marcadors de referència: equivalent a notes al peu de pàgina

Cliqueu en el número i anireu al final de la pàgina[1]

2.-RSS: Canal de continguts sindicats de blogs i notícies

Exemple de sindicació de les entrades del blog 'La paraula vola'
La Paraula Vola

3.-Incrustació del contingut d'una pàgina del wiki dins d'una altra que també s'actualitza com l'original.

El text següent és una incrustació automàtica d'una pàgina d'aquest wiki en aquesta.

Temporalització de les sessions
Temporalització de les 10 sessions del curs
Es preveu la temporalització d'activitats següents. Poden haver-hi canvis subjectes al compliment dels objectius previstos.

1a sessió: Introducció al PLE i al Portfoli electrònic

2a sessió: Registre i interacció inicial en els entorns, les aplicacions i les utilitats bàsiques en línia: google, twitter, vimeo, ivoox, etc. Coneixement i descàrrega d'alguns programes útils.

3a, 4a i 5a sessions: Obertura d'un wiki personal com a PLE i Portfoli del curs. Reconeixement i maneig de totes les utilitats que conté.

6a, 7a i 8a sessions: Aprenentatge del maneig d'algunes utilitats en què ens hem registrat. Recerca de les seues aplicacions didàctiques. La primera sessió serà no presencial: és la sessió de recerca.

9a sessió: Recerca en la web i (re-)elaboració pròpia de material de l'assignatura. No presencial.

10a sessió: Revisió de les característiques del Portfoli. Repàs de les vuit competències bàsiques. Disseny d'un pla de portfoli experimental per al proper curs en el nivell i la matèria que impartim

Observacions:

 • Dues sessions del curs seran no presencials.
 • L'assistent al curs està obligat a redactar un petit diari -que serà públic entre els assistents- al final de cada sessió o a casa, narrant, descrivint o valorant alguns d'aquests punts: activitats desplegades a la classe, descobriments personals, valoracions de les aplicacions apreses, activitats personals desplegades amb les utilitats apreses o utilitzades amb anterioritat, dificultats trobades i superades o no, etc.
 • L'assistent al curs haurà d'obrir i reflectir totes les activitats en un wiki nou obert a l'efecte. Els dos primers dies, aquest diari es redactarà en el document compartit de Google: cliqueu en Dades personals i diari de classe.


4.-Llistat de les pàgines creades al wiki per ordre alfabètic

Aquesta aplicació ens reprodueix totes les pàgines que hem creat per ordre alfanumèric i és el mateix llistat que ens apareix en la barra de navegació per defecte.5.-Incrustació d'un llistat de wikis on el membre o l'organitzador participa

És una manera d'accedir ràpidament als altres llocs web o de publicitar-los.6.-Incrustació de l'estat en què es troba el fòrum de discussió del wiki (només informatiu)

És la barra original del fòrum de discussió d'aquest wiki. Com que no hi ha cap debat en marxa, apareix buida, si no, s'indicarien els temes de debat i tindríem accés directe a aquests amb un clic.


Subject Author Replies Views Last Message
No Comments


7.-Incrustar de forma visible l'historial de la pàgina amb el nombre de revisions que hom vulga mostrar
8.-Llista d'enllaços -de retrocès- a una pàgina

9.-Núvol d'etiquetes que s'utilitzen al wiki per a navegar per temes

Si no teniu costum d'afegir etiquetes temàtiques a les pàgines del wiki, aquesta aplicació no serà útil.

 1. 1a sessió
 2. calendari
 3. diigo
 4. documents de google
 5. e-portfoli
 6. edu.glogster
 7. el nostre ple
 8. entorn personal d'aprenentatge
 9. google
 10. ivoox
 11. jordi adell
 12. lector o rss
 13. línies del temps
 14. mapes
 15. mapes mentals
 16. mindomo
 17. núvols de mots
 18. picasa 3
 19. ple
 20. portafolio
 21. portfoli
 22. pòsters digitals
 23. scribd
 24. slideshare
 25. twitter
 26. utilitats 2.0
 27. voki
 28. vímeo
 29. wordle
 30. àlbums de fotos


10.-Màxims contribuïdors del wiki

Indicar-los és una manera de destacar els 10 membres més actius i col·laboradors d'un wiki11.-Tauler d'inserció de caràcters especials

No s'incrusta al wiki, es reclama en la icona de widget directament

12.-Incrustació de codis fonts en molts llenguatges

Calen coneixements informàtics en llenguatge CCS per a utilitzar aquest espai


Les aplicacions de més a l'esquerra -reproduïdes baix- són, en principi, innecessàries d'utilitzar excepte la que val per a introduir el codi HTML de qualsevol gadget / artilugi que vulguem incrustar: calendari, pòster, presentació, vídeo, àudio, etc. que estiga hostatjat en algun lloc web. Descarteu l'ús de totes aquestes excepte la darrera, vàlida per a tot, i que es presenta com a Altres (HTML).


 1. ^ **
  Aquest és el text de referència o nota a peu de pàgina que hem redactat.