8a sessió

Continuació de les activitats proposades en la 7a sessió i que no han pogut ser finalitzades