La WebQuest

Introducció a la WebQuest - Carme Barba et alii

Pots esbrinar més coses sobre la webquest visitant aquesta altra pàgina del wiki: WebQuest i Cacera del Tresor

  1. -(M.I.) WIKI TALLER DE WEBQUEST 'IMAGINAR PARA APRENDER': http://imaginarparaemprender.wikispaces.com/introduccion
  2. -Entrada de blog: Imaginar para aprender (sobre el taller de WebQuest): http://www.educacontic.es/blog/imaginar-para-emprender
  3. -Document Pdf sobre l'experiència anterior: http://issuu.com/aula21/docs/emprenderconlaswebquests#download