CEFIRE de València
1 de febrer a 3 de març de 2011


Portfoli per a les competències-logo.png


PROGRAMACIÓ DEL CURS

Material: Cal portar un ordinador portàtil (o també netbook) amb wifi i un llapis electrònic (pen driver) amb textos, presentacions PPT i tota mena de documents multimèdia (imatges, vídeos curts i fitxers àudio o cançons en .mp3) relacionats amb la matèria que s'imparteix. Es poden necessitar auriculars amb micròfon.

Aula: L'aula ha de disposar de canó de projecció, altaveus, i preferiblement connexió wifi amb potència per a 25-30 portàtils, millor que ordinadors d'aula.

Objectius del curs de 30 hores

 • Habilitar l'ús de les NTIC (Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en l'àmbit lingüístic, humanístic i musical.
 • Impulsar una actitud positiva de l'alumnat i del professorat cap a les NTIC com a instruments útils en el procés d'ensenyament/aprenentatge en l'àmbit lingüístic, humanístic i musical.
 • Fomentar l'ús i l'aplicació de les NTIC en l'aula a partir de la creació d'un portfoli electrònic en la plataforma Wikispaces.
 • Contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l'alumnat, especialment la lingüística, la digital amb el tractament de la informació i la d'aprendre a aprendre.
 • Dissenyar activitats a partir de programes d'autor (aplicacions que permeten als usuaris crear els seus propis projectes multimèdia sabent poca o gens de programació).
 • Utilitzar recursos NTIC per afavorir l'aprenentatge mixt (presencial i no presencial).

Continguts

 • Didàctica i metodologia de les NTIC per a l'ensenyament de llengües i per a l'àmbit humanístic.
 • Experiències, estratègies i recursos didàctics de les NTIC per al treball d'aula.
 • L'aprenentatge reflexiu per mitjà del portfoli.
 • Competència comunicativa, tractament de la informació i competència per a aprendre a aprendre.
 • Programes d'autor i utilitats multimèdia bàsiques per a la plataforma wiki.
 • Recursos NTIC i aprenentatge mixt.
Dirigit a
 • Professorat de les àrees lingüístiques, humanístiques i musical que ja tinguen nocions de, o usen mínimament, les noves tecnologies i les aplicacions multimèdia a l'aula.
Condicions
 • Professorat en actiu

Observacions

 • Els assistents participaran en la creació i administració d´un wiki en la plataforma Wikispaces per a elaborar una proposta de portfoli digital referit a la seua matèria.


Professor: Antoni de la Torre Chocano
IES Joanot Martorell de València
e-mail: delatorre.antoni@gmail.com